Zemědělské stavby

ZDV Krchleby a.s

ZDV Krchleby a.s

Silážní žlab realizace 2022. Demolice starého a výstavba nového žlabu z betonových bloků.

Více
Sady Tuchoraz s.r.o.

Sady Tuchoraz s.r.o.

Průběžná rekonstrukce areálu, zpevněných skladových a manipulačních ploch. Realizace od 2016 do současnosti.

Více
ZOS Kačina a.s.

ZOS Kačina a.s.

Kompletní rekonstrukce  silážních jam, manipulačních a skladových ploch,  teletníků a  odchoven prasat. Realizace od roku 2013 do současnosti.

Více
VRCHA a.s.  Chřenovice

VRCHA a.s. Chřenovice

Výstavba nového silážního žlabu z betonových bloků, realizace v roce 2021.   

Více
Bioplynová stanice D-K Dřevec

Bioplynová stanice D-K Dřevec

Více
Obilná sila Liponova a.s.

Obilná sila Liponova a.s.

Více