Komunikace a inženýrské sítě

Komunikace, skladové a manipulační plochy v průmyslových a zemědělských areálech :

kompletní zemní a přípravné práce

- průmyslové podlahy

- cementobetonové kryty

 

Inženýrské sítě :

- kompletní venkovní gravitační kanalizace splaškové i dešťové, odvodňování liniových staveb, technologické a průmyslové kanalizace

- zhotovujeme retenční a vsakovací systémy pro efektivní využívání dešťové vody

- vodovodní a průmyslové trubní systémy z PE elektrosvařováním až do průměru 315 mm