O nás

Historie firmy začíná již roku 1997, původně jako živnostenská firma. Od ledna roku 2012 přechází její právní status na společnost s ručením omezením – STAVBY Karpíšek s.r.o.

Naší hlavní činností jsou kompletní dodávky staveb se specializací na průmyslové a zemědělské železobetonové monolitické konstrukce, průmyslové podlahy a železobetonové kryty, stavby z betonových bloků, zemní práce, inženýrské sítě.

Provádíme výstavbu vlastním strojovým parkem a kmenovými zaměstnanci

  • Zemědělské objekty – rekonstrukce a výstavby nových silážních žlabů, železobetonové nádrže, rekonstrukce a výstavba objektů
  • Průmyslové stavby - zakládání staveb, základy, železobetonové monolity a příprava pro technologie včetně zámečnických prvků a prací
  • Opěrné zdi a stěny z betonových bloků ve spolupráci s firmou MEGABETON s.r.o.
  • Železobetonové kryty a průmyslové podlahy od návrhu přes zemní práce po finální povrchy
  • Inženýrské sítě – kanalizace a voda, monolitické podzemní nádrže pro nakládání s dešťovou a odpadní vodou, Parschallův žlab
  • Demoliční práce – demolice objektů, recyklace suti pro další využití
  • Zemní práce

Na čem stavíme

V první řadě jsou to naši zaměstnanci z nichž většina s námi spolupracovala již před založením společnosti s ručením omezením a později se z nich stali kmenoví zaměstnanci.

Naše stavební stroje,  rypadla, dozer, grader používají nejmodernější 2D a 3D nivelační systémy Trimble, které zvyšují přesnost, efektivitu a produktivitu práce. K jejich ovládání používáme výkonné IT nástroje. Námi připravené konstrukční násypy pod finální povrch (betonový kryt, asfalt) je nivelován velmi přesně – žádná nebo minimální nadspotřeba finálního materiálu povrchu.

Zakládáme si na osobním přístupu a vstřícném jednání se zákazníkem. Vzhledem k našim zkušenostem a technickým znalostem z oboru železobetonových konstrukcí Vám dovedeme zajistit kompletní servis při realizaci zakázky včetně projektové dokumentace a statických výpočtů.

Při zemních a demoličních pracích provádíme zaměření a následné výpočty kubatur materiálu. Jsme schopni upravit projekt tak, aby došlo k pozitivní bilanci odtěžených a násypových materiálů, předrcení a roztřídění suti – minimalizujeme přebytečný materiál k uložení na skládce a zbytečnou manipulaci s odtěženým materiálem – šetříme Vaše náklady!

Naší vizitkou jsou realizované zakázky a spokojení odběratelé, kteří se na nás dlouhodobě opětovně obrací i při dalších realizacích.

 

     Zemědělské stavby           Průmyslové stavby      Krajinotvorné stavby

Zemědělské stavby