VRCHA a.s. Chřenovice

Výstavba nového silážního žlabu z betonových bloků, realizace v roce 2021.    VRCHA a.s.  Chřenovice

Nový žlab na stávající deponii zeminy, zhotovený z betonových bloků, včetně návrhu, projekce a statických výpočtů.

Kompletní vyprojektování výškových a spádových tvarů, včetně napojení na stávající jímky a komunikaci.

Zhotovení 3D modelu původního terénu, výpočet a model odtěžených zemin, výpočty a model konstrukčních násypů.

Finální výpočty odtěžených a nasypaných zemin a kameniva pro přesný rozpočet.