Přípravy a realizace staveb v 3D a 2D systému

Příprava:

- provedeme vlastní geodetické zaměření terénu

- navrhneme vyspádování ploch, jejich odvodnění i zhotovení konstrukčních vrstev  (vše v  návaznosti na stávající situaci)

- zaměříme původní stav a zhotovíme 3D model terénu i budoucího tvaru, dle projektu nebo našeho návrhu

- vypočteme objem odtěžené zeminy, provedeme porovnání odtěžených kubatur a násypů konstrukčních vrstev

Realizace:

- přeneseme model projektu do stavebního stroje (rypadlo a dozer)

- strojník má neustále k dispozici znalost polohy, výšky i příčného sklonu radlice nebo lopaty a tvaru projektu

  (bez nutnosti geodetického vytyčení)

- řídící systém ovládá automatické řízení nivelace nástroje (radlice a lopaty) a všechna data jsou k dispozici na obrazovce stroje obsluze

- obsluha stroje se stará pouze o rozmístění materiálu a bezpečnost provozu