ZOS Kačina a.s.

Kompletní rekonstrukce  silážních jam, manipulačních a skladových ploch,  teletníků a  odchoven prasat. Realizace od roku 2013 do současnosti. ZOS Kačina a.s.

Rekonstrukce silážních žlabů v katastru obce Jakub, Svatý Mikuláš, Hlízov -  obložení stávajících stěn železobetonovými panely, zhotovení nových monolitických stěn  a výstavba nových stěn z betonových bloků, zhotovení nových železobetonových a asfaltových krytů podlah, kompletní zatěsnění stěn a podlah proti průsaku, zhotovení nové kanalizace a záchytných jímek.

V katastru obce Svatý Mikuláš postupná rekonstrukce odchoven prasat - kompletní demolice vnitřních prostor,  zhotovení nových roštových stání z železobetonových monolitů včetně izolace proti průsakům a nové kanalizace, zhotovení nové tepelné izolace stěn a stropů z vnitřní strany, celková rekonstrukce záchytné jímky v areálu odchovny, včetně nové  kanalizace.

V katastru obce Jakub - rekonstrukce odchovny telat.