SVOS s.r.o.

Výstavba monolitického obvodového plotu SVOS s.r.o.