Lučební závody Draslovka a.s.

Dílčí dodávka pro finálního dodavatele  Chládek &Tintěra a.s, realizace 2020 - 2021. Lučební závody Draslovka a.s.

Kompletní železobetonové monolity pro technologie. Celkové dodání dešťové a splaškové kanalizace, rozvody pitné a technologické vody včetně cčetně zemních prací. Finální násypy pro vnitřní betonové kryty a okolní manipulační plochy pří výstavbě Logistického skladu EDN a skladu peroxidu.