KASI Přelouč s.r.o. Generální dodavatel stavby

Rekonstrukce areálu - Generální dodavatel stavby, realizace 2020- 2022. Zemní a monolitářské práce v letech 2012 - 2019.    KASI Přelouč s.r.o. Generální dodavatel stavby
Rekonstrukce skladových a výrobních hal, manipulační plochy a komunikace, recyklačního centra. Kompletní projekt přespádování venkovních a vnitřních ploch. Kanalizace a vodní hospodářství – zpětné využití dešťové a technologické vody. Stálá spolupráce při údržbě a rozšiřování výrobního areálu.