KASI Foundry a.s. Chvaletice

Výstavba nové slévárny ocelové litiny, realizace 2017- 2022. Generální dodavatel spodní stavby. KASI Foundry a.s. Chvaletice

Kompletní demolice stávajících objektů a zemní práce. Výstavba všech zpevněných ploch. Železobetonové monolity pro výrobní technologie, základy hal, opěrné stěny a železobetonové podlahy a kryty. Kompletní výstavba sítí – vody užitkové, dešťové a splaškové kanalizace - zpětné využití dešťové a technologické vody, Parshallův žlab. Stálá spolupráce při údržbě a rozšiřování výrobního areálu.